K%C3%A4sitteet
Ennakkoluulo  |   Etninen identiteetti  |   Etninen ryhmä  |   Etnisyys  |   Etnosentrismi vs kulttuurirelativismi  |   Globalisaatio / lokalisaatio  |   Hybridiys, ylirajaisuus ja ylikansallisuus  |   Identiteetti, status ja rooli  |   Ihmiskauppa (trafficking) ja ihmissalakuljetus (human smuggling)  |   Ihmiskäsitykset  |   Ihmisoikeudet  |   Inklusiivinen koulutus  |   Kansainvälisyyskasvatus  |   Kansalaisuus, kansallisuus  |   Kantaväestö ja valtaväestö  |   Kehitys ja kehittäminen  |   Kieli  |   Kolonialismi / Imperialismi / Post-kolonialismi / Uuskolonialismi  |   Kotouttaminen = integrointi  |   Kotoutuminen = integroituminen  |   Ksenofobia / xenofobia / vieraspelko / muukalaiskammo  |   Kulttuurienvälinen kompetenssi  |   Kulttuurienvälinen viestintä  |   Kulttuurienvälinen vuorovaikutus  |   Kunniaväkivalta  |   Maahanmuuttaja  |   Media  |   Medikalisaatio  |   Minä, persoona  |   Monikulttuurinen koulutus  |   Monikulttuurinen työyhteisö  |   Monikulttuurinen työyhteisö  |   Monikulttuuriset identiteetit  |   Monikulttuurisuus  |   Monikulttuurisuuskasvatus  |   Nationalismi  |   Pakolainen ja turvapaikanhakija  |   Perehdyttäminen  |   Perhe ja lähisuhdeväkivalta  |   Perheenyhdistäminen  |   Rasismi / rotusyrjintä / rotusorto  |   Rotu  |   Selkokieli  |   Siirtolainen ja siirtotyöntekijä  |   Stereotypia eli yleistys  |   Suvaitsevaisuus  |   Syrjintä  |   Syrjäytyminen  |   Taiteen ja monikulttuurisuuden kosketuspintoja  |   Toiseus  |   Transkulttuurisuus  |   Ulkomaalainen  |   Ulkosuomalainen ja paluumuuttaja  |   Uskonto  |   Uussuomalainen  |   Vapaaehtoinen ja pakotettu muutto Suomeen  |   Vähemmistö  |   Yhdenvertaisuus  |   Yhteiskunta  |   Ylirajaiset perheet ja hoivasuhteet (global care chains)  |       
Siirtolainen ja siirtotyöntekijä
Siirtolaisella tarkoitetaan maastamuuttajaa ja maahanmuuttajaa, jonka tarkoituksena on pysyvästi asettua toiseen maahan hankkiakseen siellä toimeentulonsa (ei opiskelija, ei turisti). Kansainvälisissä tilastoissa siirtolainen on henkilö, joka muuttaa maasta ainakin vuodeksi ulkomaille. Siirtotyöntekijä hakeutuu toiseen maahan hankkiakseen elantonsa, mutta ei asetu maahan pysyvästi. • Joka 35. ihminen maailmassa on siirtolainen. • Yhteensä siirtolaisia on maailmassa n. 200 miljoonaa. Heidän määränsä kasvaa 2,9 % vuosittain. • Siirtolaisten määrä kasvaa vuosittain Suomen väkiluvun verran. • Naisten osuus siirtolaisista on noin puolet. Siirtolaisten määrä on noin 3 prosenttia koko maailman väestöstä. Yhdessä he muodostaisivat maailman viidenneksi väkirikkaimman valtion. • Arviolta joka viides maahanmuuttaja tulee maahan laittomasti, ilman tarvittavia dokumentteja tai lupia. • Suurin syy siirtolaisuuteen on paremman toimeentulon etsiminen. • Maailmassa on tällä hetkellä lähes 200 miljoonaa siirtolaista, joista yli puolet asuu länsimaissa. Kolmasosa heistä asuu Euroopassa, neljäsosa Pohjois-Amerikan maissa. • Asukaslukuun suhteutettuna vilkkainta muuttoliike on Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maista. • Siirtolaisten rahalähetykset lähtömaihinsa olivat vuonna 2005 noin 134 miljardia euroa. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin teollisuusmaiden antama kehitysapu. Kehitysmaista lähtevä siirtolainen joutuu kuitenkin ottamaan suuria riskejä, ja koulutetun työvoiman lähtö muualle nakertaa kehitysmaiden talouksia. Lähteet Pensala, Veera, Zona Sur + Zulu. Muuttoliike ja kehitys. Kehityskysymykset ja globaalikasvatus.global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=35439&contentlan=1&culture=fi-FI. [22.9.2009]. Ulkoasiainministeriö. Muuttoliike ja kehitys.global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=78612. [22.9.2009].