Kulttuurienvälinen viestintä
Lyhyesti  |   Kohteliaisuus, ystävällisyys ja rehellisyys  |   Kulttuurienvälinen viestintä työelämässä  |   Ajan määrittely eri kulttuureissa  |   Hierarkian merkitys  |   Tunteet eri kulttuureissa  |   Kasvot ja kunnioitus  |   Tulkin käyttö  |   Lähteet ja linkit   |       
Kasvot ja kunnioitus

Lyhyesti

 • kasvot käsitteellä tarkoitetaan ihmisen julkista kuvaa, jollaisen hän uskoo ja toivoo itsellään olevan muiden silmissä
 • Puhumme kasvojen säilyttämisestä, loukkaamisesta tai menettämisestä
 • Toisen kasvoja voidaan loukata kritsioimalla häntä julkisesti sellaisessa paikassa, jossa julkinen kritiikki ei ole toivottua
 • Omat kasvot voidaan menettää toimimalla yhteisön käyttäytymistapojen ja arvojen vastaisesti

 

Kasvojen säilyttäminen

 • Vuorovaikutukseen osallistujat pyrkivät säilyttämään toistensa kasvot ja välttämään kasvojen menettämistä
 • Kasvojen menettäminen järkyttää koko vuorovaikutustilannetta
 • Omat kasvot: suojeleva huoli omasta imagosta
 • Toisen kasvot: suojeleva huoli toisen imagosta
 • Molemminpuoliset kasvot: suojeleva huoli molempien osapuolten imagosta ja/tai suhteen imagosta
 • Keinoina mm. kieltäminen, unohtaminen, sarkasmi, huumori, murjottaminen, välttely, fyysinen etäisyys kasvojen menettämisen aiheuttajasta, anteeksipyynnöillä vähennetään häpeää ja syyllisyyttä

 

Kasvojen sisällön alueet

 • Autonomiset kasvot: toiset huomioivat itsenäisyyden ja yksityisyyden
 • Kumppanuuden kasvot: ystävällisten ja yhteistyökykyisten kumppaneiden kasvojen huomioiminen
 • Status kasvot: toiset ihailevat meidän mainetta, asemaa, valtaa, ulkonäköä ja omaisuutta
 • Luotettavuuden kasvot: luotettava ja uskollinen sanoissaan ja teoissaan
 • Pätevyyden kasvot: sosiaaliset kyvyt, kuten äly, yhteyksien luominen ja ongelmanratkaisunkyvyt
 • Moraaliset kasvot: kunnia ja moraalinen selkäranka

 

Lähteet

Salo-Lee, Liisa (1996) Me ja muut, kulttuurienvälinen viestintä.

Ting-Toomey (2005)