MOTY

Monikulttuurisuus työyhteisössä-projekti

 

Monikulttuurinen työyhteisö hankkeessa olemme kehittäneet kolmiportaista koulutusmallia koko työyhteisölle. Olemme kouluttaneet lähes 800 monikulttuurisuusosaajaa eri ammattialoille. Koulutuksiin on osallistunut lääkäreitä, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, opettajia, lastenhoitajia, linja-autonkuljettajia ja puhtausalan toimijoita.
 

Koulutuksemme ovat olleet pääosin pienryhmäkoulutuksia, jotka ovat mahdollistaneet osallistujien kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen työyhteisöissä. Näin monikulttuurinen osaaminen ja hiljainen tieto ovat levinneet organisaatioiden eri tasoissa. Olemme myös luoneet ja kehittäneet yritysten perehdyttämisen menetelmiä ja moninaisuusstrategioita.


Toimivasta monikulttuurisesta työyhteisöstä hyötyvät kaikki.