Helppoa ja ymmärrettävää suomea
Vihjeitä selkokielisyyteen:

* Käytä yleiskieltä ja tavallisia sanoja.
* Äännä sanat selvästi ja kohtalaisen hitaasti.
* Puhu selvää suomea, ja käytä yksinkertaisia lauserakenteita.
* Kussakin lauseessa saa olla vain yksi tärkeä asia.
* Käytä suoraa sanajärjestystä.
* Vältä pitkiä sanoja.
* Etene johdonmukaisesti.
* Kerro asian ydin, ja vältä sirpaletietoa.
* Käytä yksinkertaisia ja konkreettisia esimerkkejä.
* Voit käyttää yleisesti tunnettuja puhekielen sanoja, mutta älä käytä murreilmaisuja.
* Toista sama asia eri tavoin.
* Käytä myönteisiä ilmaisuja.
* Havainnollista.
* Tarkista, että asia tuli ymmärretyksi. Pyydä kuulijaa toistamaan omin sanoin se, mitä hän on ymmärtänyt omasta puheestasi.
* Käytä aikuisen kieltä. Holhoava sävy aliarvioi kuulijaa ja asettaa hänet lapsen rooliin.

(Osuma 2006)

Lähde: Vartiainen-Ora, P. Erilaisuus sallittua.
 
Selkokieli
@/Selkokieli.rtf