Kouluttajalle

Monikultturuurinen työyhteisö hankkeessa toteutimme työyhteisö koulutuksia, joissa käsittelimme erilaisia kulttuureja, uskontoja ja persoonallisuuksia. Pohdimme ja analysoimme kriittisesti myös meitä itseämme ja suomalaisuutta. Koulutuksissa käsittelimme myös iän ja sukupuoliroolien merkitystä sekä työntekijän ja johtajan erilaisia rooleja työyhteisöissä.

Suunnittelimme, toteutimme ja kehitimme koulutuksia eri toimialojen kouluttajien kanssa. Koulutuksissamme käytimme aikaisempien projektien ja hankkeiden materiaaleja sekä sovelsimme ja kehitimme koulutuksia yhteistyökumppaneidemme tarpeiden mukaisesti.

 

Hyvän monikulttuurinen työyhteisökoulutus sisältää kokemuksemme mukaan seuraavat tunnusmerkit

  • läheisen yhteistyön työyhteisön kanssa
  • koulutuksen sisältö pyrkii vastaamaan työyhteisön tarpeisiin
  • vähintään kaksi koulutuspäivää, joista kumpikin kestoltaan vähintään 1,5 tuntia
  • osallistujamäärä maksimissaan 16 henkilöä
  • pienryhmätyöskentelyä, toiminnallisia harjoituksia, keskustelua

 

Materaaleja voi myös soveltaa opetustilanteissa oppilaitoksissa.

 
Koulutuksen tueksi

Koulutuksen tueksi

Ahaa! Avaimia monikulttuurisen kohtaamiseen-materiaalilaadittiin vuonna 2006 Neliapila-hankkeessa, jota koordinoi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri. Hankkeen kumppaneita olivat Ihmisoikeusliitto, Väestöliitto ja Monika-Naiset Liitto ry. Hanketta rahoittivat Raha-automaattiyhdistys ja Euroopan pakolaisrahasto. Hanketta koordinoivat Mai Salmenkangas ja Krista Murto. Lisätietietoja Väestöliiton Kotipuu. http://www.ahaa-avaimia.fi/index.html

ETNA-koulutusprojekti. Puhumalla paras: Ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin. www.itermin.fi/  julkaisut - Sisäasiainjulkaisut - Puhumalla paras. Ekhol, Elina & Salmenkangas, Mai. http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/7B320EC58B779A73C225742F003F85CD/$file/012008.pdf.pdf

Duuniin-projekti. Maahanmuuttajien ammatillisen kouluttamisen ja työllistymisen tukiprojekti. Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin – miten ohjaan, opetan ja kannustan. Hyria koulutus. http://www.hyria.fi/projektit/paattyneet_projektit/duuniin

Kotoutumiskaari. Punainen risti. http://www.luetaanyhdessa.fi/pub/doc/kotoutumiskaari.pdf 
 

Maahanmuuttajien sopeutuminen koulussa. Lumme, Pia. 1999. Tavoitteena maahanmuuttajaoppilaan integraatio yleisopetukseen. Akkulturaatioasenteiden yhteys maahanmuuttajien opetuksessa esiintyvien ongelmien ratkaisutapoihin. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kas/opett/pg/lumme/tavoitte.html

Manu-hanke. Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen. Manussa on tuotettu neljä eri materiaalipakettia, jotka ovat Monimuotoisille työyhteisöille, Näyttöjen kehittäjälle, Kulttuurivälittäjälle sekä Selkokielellä. Aikuiskoulutuksen kehittämisyksikkö. http://www.aike.fi/fin/hankkeet/hanketuotteet/manu/

Monikulttuurinen ohjausverkko (MOVER). Monikulttuurisen opetuksen, ohjauksen ja koulutuksen tueksi rakennettu materiaalisivusto. http://www.jyu.fi/mclinic/mover/

Petmo-hanke (2004-2007). Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen -käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK). http://www.sak.fi/suomi/tietoasaksta.jsp?location1=5&sl2=10&sl3=2&lang=fi&id=31244

Yhdenvertaisuus.fi -sivustoon tarkoitettu tieto- ja materiaalipankiksi yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille. Sivuilta löytyy tietoa lainsäädännöstä ja tutkimuksista sekä eri vähemmistöistä. Sivuille on kerätty koulutusmateriaaleja ja tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja kampanjoista. Sisäasianministeriö: Oikeusyksikön yhdenvertaisuustiimi. http://www.yhdenvertaisuus.fi

Ymmärräks sää?-projekti.Työyhteisöjen monikulttuurisuuskoulutus. Vartiainen-Ora, Päivi. Helsinki: Työväen sivistysliitto. Ymmärräks sää? -projekti toimi vuosina 2003-2005 Hämeenlinnassa. Projektia hal­linnoi Kiipulan aikuiskoulutuskeskus. Kyseessä on ESR-projekti, joka toteutettiin Hämeen TE-keskuksen tuella. Projektin aikana koulutettiin niin maahanmuuttajia kuin suomalaisia työyhteisöjä. http://pomo.tsl.fi/projektit/tyoyhteisojen_monikulttuurisuuskoulutus_suom.pdf