Koulutuspäivät
 
 
Monikulttuurisuuskoulutus
 
- Kolmiportainen koulutus
 
 
1. Henkilökunnan yleinen koulutus
    4 h 16 henkeä/ryhmä
   
 
2. Työpaikkaohjaajien/työpaikka-
     kouluttajien/perehdyttäjien
     syventävä koulutus
     2 X4 h + etätehtävät
   
 
3.  Johdon ja esimiesten koulutus
     2 x 4 h + etätehtävät
 
 
Sisältö
  • Erilaiset kulttuurit
    (maan, organisaation ja työn)
  • Kulttuurien kohtaaminen
  • Vuorovaikutustilanteet
  • Human Resources
Kehityskeskustelut
Perehdytyskansiot
Työturvallisuus
Työsuhdeasiat
(palkat, sopimukset yms.)
  • Monimuotoisen työyhteisön
    haasteet ja hyödyt
  • Monimuotoisuusstrategia
 
 
 Strategiat, toimintasuunnitelmat ja henkilöstön kehittäminen